Aktaş Gümrük Müdürlüğü

15.10.2012 tarihli 28442 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan  2012/3723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  ortak  kullanıma  açılan  Çıldır/Aktaş  Kara  Hudut  Kapısında  yer alan Aktaş Gümrük Müdürlüğü, yolcu ve yük taşıtlarının giriş-çıkışlarına açık, sınır ticareti, transit  işlemleri yapılan bir gümrük idaresi  olmakla birlikte; genel anlamda, transit   giriş-çıkış  kapısı olarak faaliyet  göstermektedir. Transit yolcu, eşya ve araçlar Ülkemize; Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan Ülkelerinden gelmekte veya bu ülkelere gitmektedir. TOBB bünyesindeki Gümrük  ve Turizm  İşletmeleri  Ticaret A.Ş.   Aktaş Gümrük Müdürlüğü sahasında işletmeci kuruluş olarak hizmet vermektedir.

18 Ağustos 2014 tarihli, 29092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ihdas edilen, Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 14.07.2016 tarihinde fiili olarak faaliyetine başlamasıyla birlikte, Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı olarak faaliyetini sürdürmektedir.

İletişim Bilgileri 
Adres: Aktaş Sınır Kapısı Öncül Köyü - Çıldır/Ardahan
Tel: +90(478) 325 67 62
Fax: +90(478) 325 67 60
e-mail: aktasgm@gtb.gov.tr