Hopa Gümrük Müdürlüğü

Hopa Gümrük Müdürlüğü, 07.10.1993 tarihinde, Ortahopa Mh. Sahil Cad. Hopa Limanı Sahası içerinde konuşlandırılan hizmet binasında, Hopa Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısı olarak hizmet vermeye başlamış, bilahare; Müdürlük, 2011 tarihine kadar Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte iken, 22.12.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mülga Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü kapatılmış, bu tarihten itibaren Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı, Hopa Gümrük Müdürlüğü adı altında; ithalat-ihracat-transit ve her türlü gümrük işlemleri ile birlikte akaryakıt ihtisas gümrüğü olarak yetkilendirilmiş ve faaliyetine devam etmiştir.18 Ağustos 2014 tarihli, 29092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ihdas edilen, Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 14.07.2016 tarihinde fiili olarak faaliyetine başlamasıyla birlikte de, Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı olarak faaliyetine devam etmektedir.
 
İletişim Bilgileri
Adres: Sahilyolu Cad.Limaniçi Hopa/Artvin
Tel: +90 (466) 351 51 40
Fax: +90 (466) 351 20 60
e-mail: hophopgm@gtb.gov.tr