Rize Gümrük Müdürlüğü

 

Rize Gümrük Müdürlüğünün kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte; Müdürlüğün layiha defterinin incelenmesinde; 1938 yılında teftiş gördüğü ve de, İdarenin varlığının bu tarihten  öncesine dayandığı tahmin edilmektedir.
Her türlü ithalat-ihracat-transit  gümrük işlemlerinde yetkili olmakla birlikte; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 05.10.2013 tarih ve 28786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çayın serbest dolaşıma giriş işlemleri için sadece Rize Gümrük Müdürlüğü yetkilendirilmiştir.
22.12.2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29.11.2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize Gümrük Müdürlüğü ve Rize Gümrük Muhafaza Müdürlükleri birleştirilerek, Rize Gümrük Müdürlüğü adı altında, Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet vermeye devam etmiştir.18 Ağustos 2014 tarihli 29092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ihdas edilen, Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 14.07.2016 tarihinde fiili olarak faaliyetine başlamasıyla birlikte, Bölge Müdürlüğümüzün bağlantısı olarak faaliyetine devam etmektedir.

İletişim Bilgileri
Adres : Engindere mahallesi Çaykur Anatamir fabrikası arkası Merkez/Rize
Telefon: +90 (464) 226 09 73
Fax : +90 (464) 226 09 72
e-mail: trarzegm@gtb.gov.tr