Sarp Gümrük Müdürlüğü

 
Sarp Gümrük Müdürlüğü, 1949 yılında istimlâk edilen 408 m2 ’lik alanda  gümrük binası yapılarak faaliyete geçmiş,13-15 Temmuz 1988 tarihlerinde Batum’da Türk ve Sovyet (S.S.C.B.) heyetleri arasında yapılan protokolle Tibaşi çayı üzerinde köprü inşaatı yapılarak Uluslararası Karayolu Taşımacılığına açılmış, 07.10.1988 tarihli 88/13286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yolcu giriş-çıkış kapısı olarak faaliyet göstermesine karar verilmiştir.
15.05.1993 yılında kurulan Sarp Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ile Sarp Gümrük Müdürlüğü olmak üzere iki ayrı Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren Sarp Sınır Kapısı,
26.12.2008 tarihinde modernize edilerek; bu tarihten itibaren TOBB bünyesindeki Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. işletici kuruluş olarak hizmet vermeye devam etmektedir.
640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Muhafaza İdarelerinin birleştirilmesi sonucunda; 22.12.2011 tarihinden Bölge Müdürlüğümüzün fiilen faaliyete geçtiği 14.07.2016 tarihine kadar, Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmetlerini yürütmeye devam etmiştir.
Sarp Gümrük Müdürlüğü, genel anlamda transit giriş-çıkış kapısı olarak faaliyet göstermekte olup; transit yolcu, eşya ve araçlar Ülkemize; Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan Ülkelerinden gelmekte veya bu ülkelere gitmektedir.
18 Ağustos 2014 tarihli, 29092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ihdas edilen, Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün,14.07.2016 tarihinde fiili olarak faaliyetine başlamasıyla birlikte de, Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Sarp Sınır Kapısı  Hopa/Artvin
e-posta : hopsrpgm@gtb.gov.tr
Tel : +90 (466) 215 30 00
Fax : +90 (466) 371 50 14