Türkgözü Gümrük Müdürlüğü

Türkgözü Gümrük Müdürlüğü’nün kurulması; 08.07.1995 tarihli 22337 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilmiş ve fiilen 25.11.1995 yılında faaliyete geçmiştir.12.08.2010  tarihine kadar prefabrik  binalarda hizmet vermiş; bu tarihten itibaren de, sahada hizmet veren  bütün  Kurumlar yeni hizmet  binasına  taşınmış  halihazırda, 24.000m² alan  üzerinde kuruludur. Yolcu   ve  yük  taşıtlarının giriş-çıkışlarına  açık, Özel Fatura,  Sınır   Ticareti, Transit işlemleri  yapılan bir Gümrük idaresidir. Türkgözü Gümrük Müdürlüğü, genel anlamda  transit giriş-çıkış kapısı   olarak faaliyet göstermekte olup; transit yolcu, eşya ve araçlar Ülkemize; Gürcistan,  Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan,  Kırgızistan,  Tacikistan, Özbekistan Ülkelerinden gelmekte  veya  bu ülkelere gitmektedir.   18 Ağustos 2014   tarihine  kadar  Gürbulak   Gümrük   ve   Ticaret  Bölge  Müdürlüğü   bağlantısı olarak hizmet vermekte iken, 18 Ağustos 2014 tarihli, 29092 sayılı Resmi  Gazete’de  yayımlanarak ihdas   edilen Kaçkar  Gümrük   ve   Ticaret   Bölge Müdürlüğü’nün,   14.07.2016   tarihinde   fiili   olarak  faaliyetine   başlamasıyla   birlikte  de,   Bölge  Müdürlüğümüzün   bağlantısı   olarak   faaliyetine   devam  etmektedir.

 İletişim Bilgileri
Adres: Türkgözü Köyü Posof/Ardahan
Telefon: +90(478) 527 12 00 / +90(478) 527 12 10
Fax: +90 (478) 527 12 02
e-posta: turkgozugum@gtb.gov.tr