Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Duyuru

Bağlantı İdaremiz Türkgözü Gümrük Müdürlüğü ile Şimal Sosyal Hizmetler TR.HAY.MAD.İNŞ.HD.TEM.İTH.İH.LTD.ŞTİ. arasında 2016/452791 ihale kayıt numaralı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı işi sözleşmesi kapsamında çalıştırılan 4 işçi ve Bağlantı İdaremiz Rize Gümrük Müdürlüğü ile Kardelen Organizasyon Hizmetler Reklam Turizm Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ.  arasında 2014/165508 ihale kayıt numaralı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı işi sözleşmesi kapsamında çalıştırılan 1 kişiye ilişkin 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile  01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar'' hakkında tebliğ kapsamında başvuruları incelenerek red ve kabul edilenler yayımlanmıştır.
 

Adı Soyadı Başvuru Durumu Çalıştığı İdare/Gerekçesi
Seza BİLGİN Kabul Rize Gümrük Müdürlüğü
Aytekin ÇELİK Kabul Türkgözü Gümrük Müdürlüğü
Burak YILDIZ Kabul Türkgözü Gümrük Müdürlüğü
Ersin BALCI Kabul Türkgözü Gümrük Müdürlüğü
Savaş ATALAY
 
RED
 
Türkgözü Gümrük Müdürlüğü/Ardahan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınan 01/02/2018 tarih ve 65360688-1.531.437 Sayılı Yazılarında Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığına Hak Kazandığı anlaşıldığından 01/01/2018 Tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğin Madde 5/2-b bendi hükmü uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.
 

 
Komisyon kararına itirazların ilanı izleyen 3 iş günü içerisinde yazılı olarak gerekçelerini de belirtmek suretiyle Bölge Müdürlüğümüze yapılması gerekmektedir.
 
Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar tebliğ gereği dikkate alınmayacaktır.