Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Duyurusu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Duyurusu
 

Sınavın Adı : Hizmet Alımı Sözleşmesi Kapsamında Çalıştırılmakta  Olan İşçilerin  Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı
Sınav Usulü  : Uygulama ve sözlü olarak 2 oturumda yapılacaktır.
Sınav Tarihi : 13 Mart 2018
Sınav Saati : 1.Oturum Uygulama Sınavı saat 10:00'da, 2. Oturum Sözlü Sınav 11.00'de yapılacaktır.
Sınav Yeri  : Ortahopa Mah. Limaniçi Sahası Kaçkar  Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü binası  Hopa/ARTVİN
Sınav İlanı ve İtiraz : Sınavda başarılı veya başarısız olanlar Bölge Müdürlüğümüzün web adresinden 14.03.2018 tarihinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçicek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Sınav Kuruluna  (Hopa Personel Müdürlüğü) itirazda bulunabilir. İtiraz Sınav Kurulunca 3 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç Bölge Müdürlüğümüz web adresinde yayınlanacaktır.

Sınava Katılmaya Hak Kazananlar;

SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ GÖREV YAPTIĞI BİRİM
1 Seza BİLGİN Temizlik Rize Gümrük Müdürlüğü
2 Burak YILDIZ Temizlik Türkgözü Gümrük Müdürlüğü
3 Aytekin ÇELİK Temizlik Türkgözü Gümrük Müdürlüğü
4 Ersin BALCI Temizlik Türkgözü Gümrük Müdürlüğü