Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Sonuçları

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Sonuçları
 

SIRA NO ADI SOYADI GÖREV YAPTIĞI BİRİM BAŞARI DURUMU
1 Seza BİLGİN Rize Gümrük Müdürlüğü BAŞARILI
2 Burak YILDIZ Türkgözü Gümrük Müdürlüğü BAŞARILI
3 Aytekin ÇELİK Türkgözü Gümrük Müdürlüğü BAŞARILI
4 Ersin BALCI Türkgözü Gümrük Müdürlüğü BAŞARILI

Sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Sınav Kuruluna  (Hopa Personel Müdürlüğü) itirazda bulunabilir. İtiraz Sınav Kurulunca 3 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç Bölge Müdürlüğümüz web adresinde yayınlanacaktır.