Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü


Ortahopa Mh. Sahil Cad. Hopa Limanı Sahası içerisinde konuşlandırılan hizmet binası 1993 yılında tamamlanmış ve Hopa Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğü olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1994 tarihinde unvan değişikliği ile Hopa Gümrükleri Başmüdürlüğü olarak hizmete devam etmiştir. 2011 yılından itibaren Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Hopa Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermeye devam etmiş; 18.08.2014 tarihli 29092 sayılı Resmi Gazete ’de   yayımlanarak yürürlüğe giren; 2014/6711 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden, Bakanlığımız Taşra Teşkilatında yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde; Rize, Artvin ve Ardahan illerini (Rize, Hopa, Sarp, Aktaş ve Türkgözü Gümrük Müdürlükleri ile Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü) kapsayacak şekilde hizmet vermek üzere kurulmuştur. 14.07.2016 tarihinde Kaçkar Gümrük Bölge Müdürlüğü fiili olarak faaliyetine başlamış olup, halihazırda Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Hopa Gümrük Müdürlüğü olarak 300 m2 ‘lik 3 katlı binada hizmet vermektedir.