Bölge Müdürlüğümüz emrinde açıktan atama ile göreve başlayan Aday Memurlara oryantasyon eğitimi verildi.


Bölge Müdürlüğümüz emrine 2017 Yılı Açıktan Atama ile ataması yapılarak göreve başlayan Aday Gümrük Muayene Memuru, Aday Gümrük Memuru ve Aday Gümrük Muhafaza Memurlarına (18 kişilik) 27-28-29 Eylül 2017 tarihlerinde Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü toplantı salonunda Bölge Müdürümüz  Sn.Osman GÖLLÜCE’nin de son eğitim gününe katılımı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Tahir DEMİR tarafından; 657 Devlet Memurları Kanunu, Resmi Yazışma Kuralları, 640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'ya ilişkin eğitim verilmiştir.