Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi Üçüncü Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sn. Rıza Tuna TURAGAY'ın katılımıyla yapıldı.

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi Üçüncü Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna TURAGAY'ın katılımıyla yapıldı.

30 Temmuz 2021


Gürcistan'ın Batum kentinde yapılan toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Sn. Rıza Tuna TURAGAY, Gürcistan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Sn. Levan KAKAVA, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Sn. Rıza Kağan YILMAZ, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep BİLGİN ile diğer yetkililer katıldı.Toplantının ardından Sn.TURAGAY ile Sn.KAKAVA, Türkiye-Gürcistan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Anlaşması ile Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı Tutanağı'nı imzaladı.
Toplantıda Gürcistan ile ülkemiz gümrük idareleri arasındaki dostane ilişkiye vurgu yapılarak birkaç teknik detay dışında herhangi bir sorun olmadığı konusunda görüş birliğine varılmıştır. Özellikle toplantı sonunda, yürürlüğe girecek olan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı sayesinde Türkiye-Gürcistan ikili gümrük ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayacağı ve Basitleştirilmiş Gümrük Hattı sayesinde kaçakçılıkla mücadeleden gümrük prosedürlerindeki şeffaflık ve pratikliğe kadar bir çok alanda gelişme sağlanacağını ve bu durumun ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimize çok olumlu yansıyacağı vurgulanmıştır. Taraflar;
● Bakü-Tiflis-Kars demiryolu veri değişimi anlaşmasının bir an önce imza edilerek yürürlüğe girmesi,
● Gümrük ve muhafaza alanında işbirliğini içeren Eylem Planının en kısa zamanda hazırlanarak hayata geçirilmesi,
● Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşmasının imzalanması konusunda pandemi nedeniyle yavaşlayan teknik müzakerelerin ivedilikle tamamlanması,
● Veri değişiminin hızlı, kolay ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bu konuları detaylıca değerlendirmek ve incelemek üzere, Risk Analizi, Gümrükler Muhafaza ve Bilgi İşlem Uzmanlarından oluşan ortak bir teknik çalışma grubunun tesis edilmesi,
● Sarp- Sarpi Kara Hudut Kapısının kapasitesini geliştirmek için çabaların sürdürülmesi,
Konularında mutabakat sağlamışlardır.
Gürcistan ziyareti kapsamında, Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğunu ziyaret eden Sn.TURAGAY, aynı zamanda Batum'daki Türk iş adamları derneklerinin temsilcileri ile de bir araya geldi. Bakan Yardımcımız Sn. Rıza Tuna TURAGAY, ayrıca gümrük sahaları ile tır parklarında da incelemelerde bulundu.