Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi 5’nci Kariyer Günleri

Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından düzenlenen ve her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 5’inci KARİYER GÜNLERİ etkinliği kapsamında Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Sn. Recep BİLGİN bir konuşma yaptı.

24 Mayıs 2022

Etkinlik 17 Mayıs 2022 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamaları Bilimler Yüksekokulu Konferans salonunda gerçekleşti. 2 gün süren etkinliğin 2’inci gününde “Lojistik ve Gümrük İşbirliği” konusunda bir konuşma yapan Sn. Recep BİLGİN Gümrük idarelerinden bahsederek ülke ekonomisindeki yerine ve önemine vurgu yaptı. Lojistik ve gümrüğün tarihsel gelişimi ve şuan ülkemiz ticaretindeki önemini anlatan Sn. Recep BİLGİN sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkelerin geleceğinde söz sahibi olan ve diğer ülkelere nazaran mutlak üstünlüğe sahip olunan sektörler stratejik sektör olarak değerlendirilebilir. Bu açıdan Lojistik sektörü global düzeyde olduğu gibi ülkemiz açısından da stratejik sektörler arasındadır. Bu durumu üç temel sebebe bağlamak mümkündür.
Birincisi, ülkemizin 3 tarafının denizlerle çevrili olması ve deniz kıyılarının liman yapmaya çok müsait olmasıdır. Lojistik sektöründe uzun mesafeli ve kombine taşımacılıkta, denizyolu taşımacılığının önemi büyüktür. Kıtalararası taşımacılıkta ve konteynır taşımacılığında modern ve etkin limanlara sahip olmak, uluslararası lojistik rekabetinde ülkeye avantajlar sağlamaktadır.
Lojistik sektörünün Türkiye’de stratejik sektör olmasının ikinci sebebi, ülkenin jeopolitik konumu ve Kıta Anadolu’nun geniş ovalara sahip olmasıdır. Bilindiği üzere Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının tam ortasında yer almaktadır. Dünyanın en büyük pazarı olan Avrupa’ya komşu olan ülkemiz bu açıdan lojistik üstünlüğe sahiptir. Ayrıca Anadolu yarımadasının geniş düzlüklere sahip olması, ülkenin yol yapımı ve karayolu taşımacılığında da üstünlüğe sahip olmasına neden olmaktadır. Asya’dan ya da Afrika’dan karayolu ile gelen mallar transit yollar ile kesintiye uğramadan Avrupa’ya ulaşabilmektedir.
Stratejik olma yolunda üçüncü sebep ise Türkiye’nin geçmişinden gelen ve kültür haline gelmiş olan lojistik yeteneğidir. Tarihi İpek Yolu’nun ve Baharat Yolu’nun kuruluşunda ve gelişiminde Türk’lerin önemli rollere sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca konar-göçer hayat ve yörüklük kültürü de temelde birer lojistik faaliyetleridir.”
İpekyolu Projesi, Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımı Projesi, Komşu Ülkelerle İş Birliği ve Bakanlığımızın Lojistik Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmaları ve ticaretin kolaylaştırılması için yapılan uygulamalardan bahseden Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Sn. Recep BİLGİN sunumunun ardından soru cevap kısmında öğrencilerin sorularını cevapladı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sn. Önder DİLEK, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Sn. Recep BİLGİN’e etkinliğe katılımından dolayı teşekkür ederek günün anısına bir plaket verdi. 
Etkinliğe İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sn. Ali HEPŞEN, Halk Faktöring Genel Müdürü Sn. Selahattin SÜLEYMANOĞLU, Orçay Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet ERDOĞAN, Ticaret Uzmanı Sn. Adem EMRE, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.