Yeni Personellere Bölge Müdürlüğümüz Tarafından Eğitim Verildi

07 Haziran 2023

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne açıktan atama suretiyle görevlendirilen personele oryantasyon eğitimi verilmiştir.
Yapılan eğitimde Sözleşmeli Muayene Memuru, Sözleşmeli Muhafaza Memuru ve Sözleşmeli Büro personellerine Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Sn. Ersin BAŞARAN ve idare amirleri tarafından Bakanlığımız Eğitim Yönetim Sisteminde yer alan katalog eğitimler çerçevesinde kurum kültürü ve mesleğe ilişkin bilgilerin yanı sıra Memur Davranışları - İkili İlişkiler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar, Mal Bildirimi, Gümrükle İlgili Genel Konular ve Kavramlar, Gümrük İdarelerindeki Temel Süreçlere İlişkin İş Akışları, Gümrükte Kullanılan Belgeler, TIR Sistemi ve Türkiye Uygulaması, TIR Tebliği, Transit İşlemleri - Gümrük Kanunu 234-235 Uygulamaları, 15481 Sayılı BKK, Adli Kolluk Yönetmeliği, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Suçlar - Cezalar ve Nitelikli Haller, İstihbarat Teorisi-Suç İstihbaratı, Suç İstihbarat Analizi - Dış İstihbarat konu başlıklarında ve 18.05.2023 – 02.06.2023 tarihleri arasında Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitim programı 3 grup halinde gerçekleştirilmiştir.