Yeni Personellere Bölge Müdürlüğümüz Tarafından Eğitim Verildi

05 Mart 2024


 

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne açıktan atama suretiyle görevlendirilen personele oryantasyon eğitimi verilmiştir.
Yapılan eğitimde aday memurlara Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin BAŞARAN ve idare amirleri tarafından Bakanlığımız Eğitim Yönetim Sisteminde yer alan katalog eğitimler çerçevesinde kurum kültürü ve mesleğe ilişkin bilgilerin yanısıra Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik, 4458 Gümrük Kanunu / Yönetmeliği - Gümrük Mevzuatı, 15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Ulaştırma Mevzuatı, Geçici İthalat Rejimi, Tahsilat Genel Tebliği, Transit Rejimi, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Yolcu İşlemleri, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, EBYS Eğitimi, Etik Mevzuatı ve Mesleki Etik İlkeleri, Tasfiye Mevzuatı, Bilgi Edinme Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gibi konu başlıklarında 27.02.2024 – 01.03.2024 tarihleri arasında Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda eğitim programı gerçekleştirilmiştir.