Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

05 Ağustos 2021

 

18.08.2014 tarihli 29092 sayılı Resmi Gazete ’de   yayımlanarak yürürlüğe giren; 2014/6711 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden, Bakanlığımız Taşra Teşkilatında yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde; Rize, Artvin ve Ardahan illerini (Rize, Hopa, Sarp, Aktaş ve Türkgözü Gümrük Müdürlükleri ile Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü) kapsayacak şekilde hizmet vermek üzere kurulmuştur. 14.07.2016 tarihinde Kaçkar Gümrük Bölge Müdürlüğü fiili olarak faaliyetine başlamıştır. 18.02.2019 tarih ve 29 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile Hopa Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığı ve Rize Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığı da bağlanarak ismi Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Bakanlık Makamının 08.06.2021 tarihli onayı ile Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü(Hukuk Şube Müdürlüğü hariç) Sarp Sınır Kapısında; Hukuk Şube Müdürlüğü ise Hopa Liman Sahasında hizmet vermektedir.